Regulament campanie

campanie craciun GerMag

REGULAMENTUL CAMPANIEI “REDUCERI DE VARA - 10% extradiscount la toate produsele

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „REDUCERI DE VARA - 10% extradiscount la toate produsele” (denumita in continuare “Campania”) este:

S.C. Germag Trend Srl (denumit in continuare “Organizator”)cu sediul in Sos. Bucuresti-Urziceni DN2, Nr. 96, Sindrilita, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu J23/514/2012, CUI RO16123387.

2. DURATA CAMPANIEI

Campania REDUCERI DE VARA - 10% extradiscount la toate produsele se va desfasura in perioada 1 iunie 2017 30 iunie 2017 pe site-ul web www.germag.ro si in toate magazinele Germag din Bucuresti.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice.

Participa la Campanie toate produsele din oferta Organizatorului, produse ce se regasesc pe site-ul www.germag.ro iar campania nu se cumuleaza cu alte campanii valabile in aceeasi perioada.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

In luna iunie, Germag ofera 10% Extra Discount la toate produsele de pe site-ul www.germag.ro si la toate produsele aflate la vanzare in magazinele Germag din Bucuresti.
Discount-ul se acorda automat in cosul de cumparaturi pe site sau la casa in magazinele din Bucuresti.

5. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei REDUCERI DE VARA - 10% extradiscount la toate produsele”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

6. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide astfel. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.germag.ro.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, clientii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse în baza de date a Organizatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate în orice mod permis de Legea nr. 677/2001.

Scopurile constituirii acestei baze de date sunt:

- Organizarea campaniei “REDUCERI DE VARA - 10% extradiscount la toate produsele”;

- Informarea clientilor cu privire la evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate, statistica.

Tuturor clientilor participanti in aceasta Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita Organizatorului acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata si transmisa la adresa: Sos. Bucuresti-Urziceni DN2, Nr. 96, Sindrilita, Judetul Ilfov.

8. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

9. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incetarea Campaniei, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

12. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii unui Card Cadou, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si se regaseste pe website-ul www.germag.ro si la sediul social al Organizatorului.

S.C. GERMAG TREND SRL.